شهردار رشت-رشت-سید محمد احمدی- شهرداری رشت - Archives - صفیر گیلان
به توانایی تمام نیروهای فعال در مجموعه شهرداری رشت باور دارم 25 آذر 1399

به توانایی تمام نیروهای فعال در مجموعه شهرداری رشت باور دارم

شهردار رشت ضرورت تقویت مدل‌های سرمایه‌گذاری در شهر رشت را مورد تاکید قرار داد و گفت: به توانایی تمام مدیران و نیروهای فعال در مجموعه شهرداری رشت باور دارم.