شهردار رشت-سراوان- سید محمد احمدی-شورای اداری -مبارزه -مفاسد اداری Archives - صفیر گیلان
مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اداری و حمایت از مدیران پاکدست 16 آذر 1399

مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اداری و حمایت از مدیران پاکدست

شهردار رشت ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اداری و استفاده از مدیران پاکدست گفت: موارد فساد اداری در شهرداری قلیل است اما این موضوع از خطوط قرمز من بوده و بدون شک با مصادیق آن به شدت برخورد می‌کنم.