شهردار رشت-سید محمد احمدی شهردار رشت-شهر رشت-شهرداری منطقه سه رشت Archives - صفیر گیلان
بازدید شهردار رشت از پروژه های محدوده منطقه سه رشت 14 آبان 1399

بازدید شهردار رشت از پروژه های محدوده منطقه سه رشت

سید محمد احمدی شهردار رشت از محدوده منطقه سه و پروژه های در دست اجرا بازدید کرد.