شهردار رشت- سید محمد احمدی-مطالبات-شهرداری رشت -مردم- شهردار رشت- مطالبات-شهرداری رشت -مردم- Archives - صفیر گیلان
در هر شرایطی حق با مردم است/ضرورت برنامه ریزی مناسب برای درآمدزایی و وصول مطالبات 18 آبان 1399

در هر شرایطی حق با مردم است/ضرورت برنامه ریزی مناسب برای درآمدزایی و وصول مطالبات

شهردار رشت در جلسه شورای معاونین شهرداری گفت: در هر شرایطی حق با مردم است و باید با ادبیات مناسبت با مردم صحبت کنیم.