شهردار رشت -سید محمد احمدی-هرس و ایمن سازی درختان-شهر رشت- Archives - صفیر گیلان
طرح ضربتی ” هرس و ایمن سازی درختان خطر آفرین سطح شهر” اجرا شد 24 آبان 1399

طرح ضربتی ” هرس و ایمن سازی درختان خطر آفرین سطح شهر” اجرا شد

با دستور شهردار رشت؛ طرح ضربتی ” هرس و ایمن سازی درختان خطر آفرین سطح شهر” اجرا شد سید محمد احمدی شهردار رشت به همراه احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسلامی رشت و جمعی از مدیران شهرداری با حضور در سطح شهر از روند اجرای طرح ضربتی هرس و ایمن سازی درختان بازدید کردند.