شهردار رشت-شهرداری - عملیات برف روبی-احمدی شهردار رشت-بارش برف-راه Archives - صفیر گیلان
حضور میدانی شهردار رشت و مدیران شهرداری و اجرای عملیات برف روبی در سطح شهر همزمان با بارش برف 23 اسفند 1399
گزارش تصویری؛

حضور میدانی شهردار رشت و مدیران شهرداری و اجرای عملیات برف روبی در سطح شهر همزمان با بارش برف

همزمان با شروع بارش برف در شهر رشت اجرایی شد