شهردار رشت-شهر رشت-دکتر نوبخت- اعتبار - عمارت دانشسرای رشت- رئیس سازمان برنامه و بودجه-مجمع نمایندگان استان گیلان Archives - صفیر گیلان
قول مساعد دکتر نوبخت جهت تامین اعتبار تملک عمارت دانشسرای رشت 02 دی 1399

قول مساعد دکتر نوبخت جهت تامین اعتبار تملک عمارت دانشسرای رشت

شهردار رشت در اولین روز زمستان، سفر یکروزه ای به پایتخت به جهت برگزاری نشستهایی با برخی از مسئولان کشوری داشت تا ضمن استفاده از تمام ظرفیت‌ها، مشکلات و مسائل مهم شهری با سرعت بیشتری پیگیری و مرتفع شود.