شهردار رشت - شهر رشت-صفیر گیلان، زباله سوز-سید محمد احمدی-پسماند- مدیریت پسماند شهرداری رشت- احداث زباله سوز- Archives - صفیر گیلان
تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری رشت/ آغاز عملیات اجرایی احداث زباله سوز۶۰۰تنی 07 بهمن 1399

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری رشت/ آغاز عملیات اجرایی احداث زباله سوز۶۰۰تنی

شهردار رشت از تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های پسماند شهرداری رشت اعم از افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی و احداث زباله سوز خبر داد و گفت: اعتبار مالی کلیه پروژه‌های بازآفرینی شهر رشت تصویب شد.