شهردار رشت- پایتخت-اخبار گیلان-شهر رشت-سید محمد احمدی- Archives - صفیر گیلان
روز پرکار شهردار رشت در پایتخت با برگزاری پنج دیدار مهم 18 آذر 1399

روز پرکار شهردار رشت در پایتخت با برگزاری پنج دیدار مهم

همت شهردار رشت در رفع موانع شهری در دیدار با مسئولان کشوری