شهردار فومن،شهرداری فومن،کاظم قربانی، بدهکاری،نیروی اتسانی،پرداخت حقوق، Archives - صفیر گیلان
بدهکاری ۴ میلیارد شهرداری فومن و عقب افتادن حقوق و دستمزد نیروی انسانی /کار نمایشی در سطح شهر فومن نداشتیم و نداریم 23 دی 1400
شهردار فومن؛

بدهکاری ۴ میلیارد شهرداری فومن و عقب افتادن حقوق و دستمزد نیروی انسانی /کار نمایشی در سطح شهر فومن نداشتیم و نداریم

قربانی شهردار فومن؛وی افزود :به شرکت پیمانکار نیروهای انسانی شهرداری ۴ میلیارد بدهکار هستیم و به این علت است که حقوق و دستمزد عقب افتاده است