شهردهر،شهردار رشت، سرمایه گذار،سید مجتبی خدمت بین دانا،رشت،شورا Archives - صفیر گیلان
اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری 24 مرداد 1401
در کلبه چوبی،

اهتمام شهرداری رشت جهت رفع موانع سرمایه‌گذاری

سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت در نشست با سرمایه‌گذار کلبه چوبی نسبت به رفع موانع تاکید کرد.