شهرستان تالش-مادربزرگ-مدرسه کاغذها-مدرسه کاغذها- اداره کل توسعه Archives - صفیر گیلان
مادربزرگ مهربان گیلانی آسمانی شد 04 آذر 1399

مادربزرگ مهربان گیلانی آسمانی شد

مادربزرگ مهربان گیلانی که تنها دارایی ارزشمند خود را به ساخت مدرسه برای آموزش فرزندان این سرزمین اختصاص داده بود؛ در سن ۸۲ سالگی آسمانی شد.