شهرستان خمام،دفتر نمایندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان، Archives - صفیر گیلان
افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در شهرستان خمام 08 اسفند 1400
در پی مطالبات مردم شهرستان،

افتتاح دفتر نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در شهرستان خمام

صفیر گیلان؛دفتر نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان مستقر در شهرستان خمام جهت خدمات رسانی مطلوب و دسترسی آسان مردم شهرستان به خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که از مطالبات اصلی مردم شهرستان بود محقق و افتتاح گردید