شهرستان رودبار،سید محسن حسینی،تأمین آب،مدیرعامل آبفای گیلان Archives - صفیر گیلان
تأمین آب ۵ شهر و ۲۸ روستا شهرستان رودبار اجرایی می شود 11 مرداد 1400
مدیرعامل آبفای گیلان

تأمین آب ۵ شهر و ۲۸ روستا شهرستان رودبار اجرایی می شود

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده جهت رفع مشکلات تنش آبی در شهرستان رودبار گفت: اصلاح بخشی از خط انتقال لوشان از محل اعتبارات تنش آبی در اولویت قرار دارد.