شهرستان رودسر،رئیس اداره مخابرات شهرستان رودسر،مخابرات،کافوهای نوری ، Archives - صفیر گیلان
بهره برداری از یازده طرح مخابراتی در شهرستان رودسر 17 بهمن 1400
رئیس اداره مخابرات شهرستان رودسر خبر داد:

بهره برداری از یازده طرح مخابراتی در شهرستان رودسر

صفیر گیلان؛راه اندازی تجهیزات ماکس ، نصب و راه اندازی کافوهای نوری ، اجرای عملیات برگردان سوئیچ ZTE مرکز مخابرات کلاچای و…