شهرستان شفت-علی دادرس- مجتمع آبرسانی بداب شهرستان شفت Archives - صفیر گیلان
بازدید از عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی بداب شهرستان شفت 24 فروردین 1400
با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان

بازدید از عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی بداب شهرستان شفت

معاون امور عمرانی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی بداب شهرستان شفت بازدید کرد.