شهرستان شفت-فرماندارشهرستان شفت-استاندار گیلان- سارنگ حسن پور- انفجار-سیل خروشان-مدیران ناکارآمد Archives - صفیر گیلان
گذاشتن مدیران ناکارآمد کاسه صبر مردم شفت را به حد انفجار و در آستانه سیل خروشان درآورده است 25 آبان 1399

گذاشتن مدیران ناکارآمد کاسه صبر مردم شفت را به حد انفجار و در آستانه سیل خروشان درآورده است

جناب آستاندار آیا میخواهید شهرستان شفت با اینگونه انتصابات دردسر ساز و بی منفعت و غیر کارشناسی همچنان عقب مانده بماند؟!
جلوی ضرر را هرجا بگیرید منفعت است.