شهرستان صومعه‌سرا، آدم بزرگتر،آب،نماز جمعه،دلخوش،دو دو کردن،شهرستان صومعه‌سرا،بازی سیاسی،سود، زیان Archives - صفیر گیلان
حرفی که دلخوش بزند تا آخر می‌رود/دو دو کردن برخی مدیران در بازی سیاسی به جای خدمت/ دنبال آدم بزرگتر از من باشید تا سود ببرید نه زیان! 01 مرداد 1401
«تذکر شفاهی» نماینده مجلس درجلسه شورای اداری صومعه سرا؛

حرفی که دلخوش بزند تا آخر می‌رود/دو دو کردن برخی مدیران در بازی سیاسی به جای خدمت/ دنبال آدم بزرگتر از من باشید تا سود ببرید نه زیان!

صفیر گیلان؛دلخوش در تذکر  خود با ذکر اینکه نباید یک مدیر و مدیریت که وظیفه اش خدمت است ضعف  داشته و یا دنبال بازی سیاسی باشد افزود؛البته من معتقدم امروز مدیریت ها ضعیف است.