شهرستان صومعه‌سرا، خانه بهداشت،معاون رئیس جمهور،علی سلاجقه،کلینیک Archives - صفیر گیلان
کلینیک ویژه تخصصی پزشکی شهرستان صومعه‌سرا افتتاح شد 21 بهمن 1401
با حضور معاون رئیس جمهور؛

کلینیک ویژه تخصصی پزشکی شهرستان صومعه‌سرا افتتاح شد

صفیر گیلان؛کلینیک ویژه تخصصی شهرستان صومعه‌سرا با اعتبار بالغ بر۱۶۵ میلیارد ریال با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.