شهرستان فومن،برق،جهش،فرماتدار فومن،هفته دولت ،توزیع برق فومن Archives - صفیر گیلان
افتتاح بیش از ۵۰ پروژه برق با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در فومن 02 شهریور 1402
به منظور تقویت ظرفیت برق در شهرستان انجام شد:

افتتاح بیش از ۵۰ پروژه برق با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در فومن

صفیر گیلان ؛بیش از ۵۰ پروژه تقویت زیرساخت برق در شهرستان فومن، به طور تجمیعی در هفته دولت افتتاح شد.