شهرستان فومن،وحید مهجور،آبفای،آب و فاضلاب گیلان،نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت ،حفر چاه Archives - صفیر گیلان
بررسی وضعیت آب شرب روستاهای قلعه رودخان، سید سرا و توسه کله شهرستان فومن 14 شهریور 1400
در بازدید نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس

بررسی وضعیت آب شرب روستاهای قلعه رودخان، سید سرا و توسه کله شهرستان فومن

صفیر گیلان؛در بازدید نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی و فرماندار فومن از تاسیسات آبرسانی روستاهای قلعه رودخان، سید سرا و توسه کله آلیان، وضعیت آب شرب این سه روستا مورد بررسی قرار گرفت.