شهرستان فومن، پلمب،شبکه بهداشت و درمان شهرستان فومن،قهوه خانه Archives - صفیر گیلان
قهوه خانه غیر بهداشتی در شهرستان فومن پلمب شد 24 خرداد 1401
بعد از چند مرحله تذکر کارشاسان بهداشت،

قهوه خانه غیر بهداشتی در شهرستان فومن پلمب شد

صفیر گیلان؛یک واحد صنفی (قهوه خانه) در شهرستان فومن به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمب شد.