شهرهای خلاق ایران، شهر رشت، برندهای شهرهای خلاق ایران ، سازمان جهانی یونسکو Archives - صفیر گیلان
افتتاح اولین دبیرخانه شهرهای خلاق ایران در شهر رشت 04 تیر 1402
در راستای بهره‌برداری از برندهای شهرهای خلاق ایران در سازمان جهانی یونسکو انجام شد؛

افتتاح اولین دبیرخانه شهرهای خلاق ایران در شهر رشت

صفیر گیلان؛ استفاده از برندهای ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو برای رسیدن به اهدافی نظیر توسعه اقتصادی شهرها از جمله اهداف راه‌اندازی این دبیرخانه محسوب می‌شود.