شهرک تاریخی ماسوله ،آزادسازی، فضای مجازی ، بازار ،شهرداری ماسوله Archives - صفیر گیلان
آزادسازی فضای عمومی بازار شهرداری ماسوله 16 دی 1402
با دستور ویژه و حمایت دادستان محترم شهرستان فومن و اقدام مشترک مدیریت شهری ماسوله انجام شد؛

آزادسازی فضای عمومی بازار شهرداری ماسوله

صفیر گیلان/با دستور ویژه و حمایت دادستان محترم شهرستان فومن و اقدام مشترک مدیریت شهری ماسوله آزاد سازی فضای عمومی بازار شهر تاریخی ماسوله صورت گرفت