شهرک صنعتی،مدیر شرکت شهرک صنعتی رشت،رشت Archives - صفیر گیلان
اجرای زیرساخت های مناسب در شهرک ها، تکالیف اصلی ما است 11 شهریور 1402
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان؛

اجرای زیرساخت های مناسب در شهرک ها، تکالیف اصلی ما است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در بازدید از پروژه های اجرایی و واحدهای تولیدی در هفته دولت گفت: تکالیف اصلی ما اجرای زیرساختهای مناسب در شهرک هاست.