شهرک صنعتی -آیت الله رسول فلاحتی- هفت دغنان-مزرعه صنوبر- Archives - صفیر گیلان
بازدید از مزرعه صنوبر تا شرکت تولید کننده روغن خوراکی 27 اسفند 1399
گزارش تصویری حضور آیت الله فلاحتی در شهرک صنعتی هفت دغنان،

بازدید از مزرعه صنوبر تا شرکت تولید کننده روغن خوراکی

آیت بازدید از مزرعه صنوبر تا کندوج تولید کننده روغن خوراکی در صومعه سرا