شهر رشت،سید امیر حسین علوی، مریم گل احضار ،"عزم خدمت،محله حمیدیان،شهردار رشت Archives - صفیر گیلان
جرای نخستین گام “عزم خدمت” در محله حمیدیان 07 آذر 1400
امیر حسین علوی در نشست با مریم گل احضار

جرای نخستین گام “عزم خدمت” در محله حمیدیان

شهردار رشت در نشست با شهردار منطقه چهار گفت: نخستین گام “عزم خدمت” هفته جاری در محله حمیدیان اجرایی خواهد شد.