شهر رشت،هنرمندی مدیران،رشت،رشت پژوهی،سید حسین رضویان،فضای رسانه‌ای،شهردار رشت، Archives - صفیر گیلان
هنرمندی مدیران استفاده از ایده هاست/تداوم ساختاری تاثیر گذار در توسعه شهری/بهره گیری از فضای رسانه‌ای در جهت ارتقاء مشارکت مردم در گفتمان رشت پژوهی 23 اسفند 1400
در جلسه هم اندیشی اتاق گفتمان رشت پژوهی با حضور اعضای شورا ، شهردار رشت و نخبگان تاکید شد ؛

هنرمندی مدیران استفاده از ایده هاست/تداوم ساختاری تاثیر گذار در توسعه شهری/بهره گیری از فضای رسانه‌ای در جهت ارتقاء مشارکت مردم در گفتمان رشت پژوهی

صفیر گیلان؛تعریف برنامه‌های راهبردی و استفاده از نخبگان برای توسعه، لزوم پیشبرد اقدامات شهرداری بر اساس پژوهش محوری و اجرای معادل هزار میلیارد تومان پروژه در سال آینده در شهر رشت از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه هم اندیشی اتاق گفتمان رشت پژوهی مطرح شد.