شهر رشت، مجتبی خدمت بین دانا،شهر خلاق خوراک، سرپرست شهرداری رشتگذر خوراک،برندینگ،مجید عزیزی،شورای رشت Archives - صفیر گیلان
افتتاح اولین گذر خوراک گیلانی در شهر خلاق خوراک، شهر رشت 28 تیر 1401
سرپرست شهرداری رشت خبر داد؛

افتتاح اولین گذر خوراک گیلانی در شهر خلاق خوراک، شهر رشت

خدمت بین دانا از افتتاح گذر خوراک رشت خبر داد و گفت: تهیه برنامه فوق‌العاده درسی در مقاطع ابتدایی با موضوع شهر خلاق خوراک از جمله موضوعاتی است که در راستای مباحث شهر خلاق دنبال می‌کنیم.