شهر رشت- سید محمد احمدی- حکم تخریب-بازی-خلاف سازان-شهردار رشت- Archives - صفیر گیلان
ما در مقابل مافیای خلاف سازی قرار داریم/۶ هزار حکم تخریب روی میز بنده است 02 اسفند 1399
شهردار رشت در کارگروه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز عنوان کرد؛

ما در مقابل مافیای خلاف سازی قرار داریم/۶ هزار حکم تخریب روی میز بنده است

سید محمد احمدی در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و گفت: این شیوه نامه در شورای اسلامی شهر رشت است و باید فرایند اداری آن طی شود و سپس مورد استناد قرار گیرد.