شهر رشت- محمد احمدی-شهردار-مراکز درمانی -سازمان تامین اجتماعی گیلان- Archives - صفیر گیلان
گسترش و توسعه مراکز درمانی رشت در تعامل بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی گیلان 10 آذر 1399

گسترش و توسعه مراکز درمانی رشت در تعامل بین شهرداری و سازمان تامین اجتماعی گیلان

سید محمد احمدی شهردار رشت با علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان و رضا قنبرپور سرپرست مدیریت درمان این سازمان دیدار و در خصوص گسترش همکاری های فی مابین گفتگو کرد.