شهر صنعتی رشت،شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان،برق منطقه ای Archives - صفیر گیلان
عملیات اجرایی توسعه سه فیدر ۲۰ کیلوولت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهر صنعتی رشت آغاز شد 04 اردیبهشت 1400
مجری طرح پست های شرکت برق منطقه ای گیلان:

عملیات اجرایی توسعه سه فیدر ۲۰ کیلوولت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهر صنعتی رشت آغاز شد

عملیات اجرایی توسعه سه فیدر ۲۰ کیلوولت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهر صنعتی رشت به منظور برقرسانی پایدار و مطمئن شهرک صنعتی رشت آغاز شد