شهر هوشمند- تصادف-ترافیک-فومن-شهر هوشمند-فرماندار فومن-رئیس پلیس راه فومن - رشت-سد معتبر Archives - صفیر گیلان
شهر هوشمند، دوای درد ترافیک 09 اسفند 1399
فرماندار فومن،

شهر هوشمند، دوای درد ترافیک

فرماندار فومن بر ایجاد شهر هوشمند ترافیکی در این شهر تاکید کرد.