شهر پیله،صومعه سرا،شرکت ابریشم،سیر رضا فاطمی،صومعه سرا، Archives - صفیر گیلان
فاطمی امین  وزیر صمت به شهر پیله ابریشم  رسید 08 بهمن 1400
در صومعه سرا گیلان،

فاطمی امین وزیر صمت به شهر پیله ابریشم رسید

صفیر گیلان،همزمان با سفر ریاست جمهوری سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به شهر پیله ابریشم رسید.