شورا،استیضاح،رئیس شورای شهر رشت،محمد حسین واثق کارگرنیا Archives - صفیر گیلان
بابت مصوبه شورا در دیوان دفاع می کنیم / تناقض گویی عضو شورا پیگیری می شود 28 شهریور 1401
رئیس شورای شهر رشت:

بابت مصوبه شورا در دیوان دفاع می کنیم / تناقض گویی عضو شورا پیگیری می شود

رئیس شورای شهر رشت گفت: پیگیر تناقض گویی یکی از اعضای شورای رشت برای تعیین تکلیف بسیاری از مباحث و اتفاقات رقم خورده هستیم.