شورا ،رییس شورای اسلامی شهر رشت،محمد حسین واثق کارگرنیا، پسماند Archives - صفیر گیلان
آقای استاندار ،پارلمان محلی را با صحبت های خود تضعیف نکنید /شورا به تکالیف و وظایف خود عمل کرده است 06 مرداد 1401
رییس شورای اسلامی شهر رشت،

آقای استاندار ،پارلمان محلی را با صحبت های خود تضعیف نکنید /شورا به تکالیف و وظایف خود عمل کرده است

محمد حسین واثق کارگرنیا گفت:جناب آقای استاندار پارلمان محلی را با صحبت های خود تضعیف نکنید ،شورا به تکالیف و وظایف خود عمل کرده است ، عملکرد شورا را زیر سوال نبرید !