شکایات صنفی،متخلفان بازار،اصناف،اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان،بازار Archives - صفیر گیلان
به شکایات صنفی ظرف ۲۴ ساعت رسیدگی می شود/جریمه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی متخلفان بازار گیلان 18 مهر 1401
مدیرکل صمت گیلان در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان:

به شکایات صنفی ظرف ۲۴ ساعت رسیدگی می شود/جریمه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی متخلفان بازار گیلان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در کارگروه تنظیم بازار گفت: به عمده شکایات مردمی در سامانه ۱۲۴ به مدت ۲۴ ساعت رسیدگی می شود.