علوم پزشکی،سرطان تیروئید، طب سنتی،،دانشکده، دانشکده ابن سینا گرجستان Archives - صفیر گیلان
یک گیلانی درمان سرطان تیروئید را در دانشکده ابن سینا گرجستان ارایه داد 16 تیر 1401
از مسیر طب سنتی،

یک گیلانی درمان سرطان تیروئید را در دانشکده ابن سینا گرجستان ارایه داد

صفیر گیلان؛یک گیلانی درمان سرطان تیروئید را در دانشکده ابن سینا گرجستان ارایه دادپویشگران گیل:محقق وپژوهشگر شیوه درمانی سرطان تیروئید را از مسیر طب سنتی ارایه داد و مورد استقبال اساتید واقع گردیده است.