علوم پزشکی گیلان-تغذیه -دکتر آبیتن حیدر زاده-معاون بهداشتی دانشگاه- دانشگاه علوم پزشکی گیلان- کووید ۱۹ Archives - صفیر گیلان
۳۰ تا ۵۰ درصد بیماری ها ی قلبی-عروقی و سرطان ها با رژیم غذایی قابل پیشگیری است 22 دی 1399

۳۰ تا ۵۰ درصد بیماری ها ی قلبی-عروقی و سرطان ها با رژیم غذایی قابل پیشگیری است

دکتر حیدر زاده در ادامه با اشاره به تنوع غذایی در استان گیلان  ( استفاده از غذاهای شور و چرب ) و  بیماری های شایع قلبی – عروقی ، سرطان ها در این استان، گفت :  ۳۰تا ۵۰ درصد این بیماری ها با مداخله تغذیه مناسب، قابل پیشگیری است.