علیرضا تاج شهرستانی،شورای شهر رشت، پیاده راه رشت، ضیافت یک کیلومتری عید غدیر خم، Archives - صفیر گیلان
ضیافت یک کیلومتری عید غدیر خم در پیاده راه رشت یک عملکرد ماندگار فرهنگی بود 18 تیر 1402
علیرضا تاج شهرستانی در صحن علنی شورای شهر رشت مطرح کرد:

ضیافت یک کیلومتری عید غدیر خم در پیاده راه رشت یک عملکرد ماندگار فرهنگی بود

تاج شهرستانی در نود و … مین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: برگزاری ضیافت یک کیلومتری عید غدیر خم در پیاده راه یک عملکرد ماندگار و زیبای فرهنگی برای رشت بود.