علیرضا غیاثی، مازیار علیپور،شرکت آب و فاضلاب گیلان، سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان Archives - صفیر گیلان
علیرضا غیاثی سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان شد 09 آبان 1402
با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،

علیرضا غیاثی سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان شد

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ از انتصاب علیرضا غیاثی به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان خبر داد.