علی اوسط اکبری مقدم-مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی-منطقه آزاد انزلی-کلید واژه-کار Archives - صفیر گیلان
منطقه آزاد انزلی می‌تواند شتاب دهنده استراتژیک اقتصاد ملی و استانی باشد/کار تنها کلید واژه درحوزه فعالیتی و محور اصلی برنامه هاست 06 اردیبهشت 1400
علی اوسط اکبری مقدم:

منطقه آزاد انزلی می‌تواند شتاب دهنده استراتژیک اقتصاد ملی و استانی باشد/کار تنها کلید واژه درحوزه فعالیتی و محور اصلی برنامه هاست

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان، با اشاره به اینکه این منطقه می‌تواند به عنوان یک شتاب دهنده استراتژیک در بحث اقتصاد ملی و استانی به ایفای نقش بپردازد، اظهار داشت: تأکید رییس جمهور مبنی بر اتمام تکمیل خطوط ریلی و اتصال آن به بنادر منطقه آزاد انزلی مبین این مسئله بسیار مهم اقتصادی و تجاری در ارتباط با منطقه آزاد انزلی است.