علی اکبر جوهری،کابل خودنگهدار،برخورداری ،شهرستان فومن،طرح جهادی Archives - صفیر گیلان
برخورداری ساکنین دو روستای کم برخوردار شهرستان فومن از طرح جهادی احداث ۲۰۰۰ متر کابل خودنگهدار 27 شهریور 1400
معاون بهره برداری توزیع برق گیلان

برخورداری ساکنین دو روستای کم برخوردار شهرستان فومن از طرح جهادی احداث ۲۰۰۰ متر کابل خودنگهدار

صفیر گیلان؛جوهری خاطرنشان کرد: پروژه احداث ۲۰۰۰  متر کابل خودنگهدار در دو روستای گوراب پس و سیدآباد شهرستان فومن، با اعتباری معادل ۲٫۳ میلیارد ریال و با تلاش ۷ اکیپ اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفت.