علی حسین نژاد،بیمه های اجتماعی،مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان، بیمه علی حسین نژاد،بیمه های اجتماعی،مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان، بیمه،حوادث ، بیماری ها ، پیری ، فوت ، ازکارافتادگی Archives - صفیر گیلان
بیمه های اجتماعی شکل تعالی یافته بیمه هاست که مستقیماً انسانها را محور قرارمی دهد 11 آذر 1400
مدیر کل تامین اجتماعی استان گیلان :

بیمه های اجتماعی شکل تعالی یافته بیمه هاست که مستقیماً انسانها را محور قرارمی دهد

صفیر گیلان؛تامین اجتماعی جامع ترین الگوی بیمه های اجتماعی قلمداد می شود که ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی برای مخاطبان هدف آن است .