علی حسین نژاد،تامین اجتماعی استان گیلان،بیمه شدگان ،شرکای اجتماعی Archives - صفیر گیلان
شرکای اجتماعی مهمترین سرمایه این سازمان و با ارزشترین دارائی آن محسوب می گردند 11 آبان 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

شرکای اجتماعی مهمترین سرمایه این سازمان و با ارزشترین دارائی آن محسوب می گردند

صفیر گیلان؛بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی بعنوان مهمترین رکن نیروهای مولد کشور ، افزون بر ۳ میلیون بازنشسته بمنزله گنجینه ای از خرد و تجربه و حدود ۲ میلیون نفر کارآفرین در حکم سرمایه گذاران و گردانندگان چرخهای تولید و صنعت ، در مقام شرکای اجتماعی ، ثروت و دارائی عظیم سازمان تامین اجتماعی محسوب میگردند .