علی حسین نژاد،کارفرمایان، تامین اجتماعی گیلان، بدهی Archives - صفیر گیلان
کارفرمایان بدهکار دارای بدهی تقسیطی تبدیل به حال شده میتوانند از تمهیدات جدید سازمان بهره مند گردند . 23 شهریور 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

کارفرمایان بدهکار دارای بدهی تقسیطی تبدیل به حال شده میتوانند از تمهیدات جدید سازمان بهره مند گردند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در مصاحبه اختصاصی با صدا و سیمای مرکز گیلان ، شرایط و ضوابط بخشنامه جدید سازمان در زمینه امکان تقسیط مجدد بدهی های تقسیطی تبدیل به حال شده که با هدف حمایت از کارفرمایان و واحدهای تولیدی انجام گرفته است را تشریح نمود .