علی حسین نژاد، بازنشستگی ،،پرداخت حق بیمه،حق بیمه ،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،روز دانشجو Archives - صفیر گیلان
دوران تحصیلات دانشگاهی میتواند سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی باشد 14 آذر 1400
در آستانه 16 آذرماه ، روز دانشجو اعلام گردید

دوران تحصیلات دانشگاهی میتواند سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی باشد

بیمه دانشجویان بهترین هدیه برای لحاظ دوران تحصیلات دانشگاهی در سوابق بیمه ای بمنظور برخورداری از بازنشستگی و پوشش های تعهداتی سازمان تامین اجتماعی میباشد .