علی حسین نژاد، مستمری،تامین اجتماعی گیلان، تامین اجتماعی Archives - صفیر گیلان
احکام جدید مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان صادر شده است 19 اردیبهشت 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

احکام جدید مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان صادر شده است

با صدور احکام جدید مستمری بگیران ، تعهدات بلندمدت در تامین اجتماعی گیلان در هر ماه به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید .