علی حسین نژاد ،بیمه دانشجویان، تامین اجتماعی ، تامین اجتماعی گیلان Archives - صفیر گیلان
انجام ۴ درصد از قراردادهای غیرحضوری بیمه دانشجویان تامین اجتماعی در سطح کشور در گیلان 26 خرداد 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

انجام ۴ درصد از قراردادهای غیرحضوری بیمه دانشجویان تامین اجتماعی در سطح کشور در گیلان

صفیر گیلان؛۴ درصد از قراردادهای غیرحضوری بیمه دانشجویان تامین اجتماعی در سطح کشور در استان گیلان