علی حسین نژاد ، بیمه ،کارفرما،مدیرکل تامین اجتماعی، Archives - صفیر گیلان
کارفرمایان برای استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای تنها ۱۰ هفته دیگر فرصت دارند . 27 اردیبهشت 1400
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان :

کارفرمایان برای استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای تنها ۱۰ هفته دیگر فرصت دارند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان آخرین مهلت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای برای کارفرمایان را پایان تیرماه اعلام نمود .